PHỤ KIỆN - RAPTOR USA

Vendor: Khác
PHỤ KIỆN ĐIỆN - RAPTOR USA  ĐƠN GIÁ(USD)      1 Tủ ổn định dòng 1Farad         85     2 Tủ ổn định dòng 2.5 Farad         95     3 Tủ ổn định dòng 1Farad - Màn LCD       150     4 Bộ chia nguồn...
0₫

 PHỤ KIỆN ĐIỆN - RAPTOR USA
 
 ĐƠN GIÁ
(USD) 
     1 Tủ ổn định dòng 1Farad         85
     2 Tủ ổn định dòng 2.5 Farad         95
     3 Tủ ổn định dòng 1Farad - Màn LCD       150
     4 Bộ chia nguồn ắc quy có đồng hồ          40
     5 Bộ chia nguồn ắc quy          20
     6 Bộ chia nguồn điện vào 1 ra 4 - nhỏ          20
     7 Ác quy Kinetik 36 Ah -950 Amps       275
     8 Ác quy Kinetik 81 Ah -900 Amps       500
     9 Tấm dán cchs âm nhiệt Dynamac       275
   10 Ác quy Kinetik 128 Ah -2.600 Amps       525

 PHỤ KIỆN ĐIỆN - RAPTOR USA
 
 ĐƠN GIÁ
(USD) 
     1 Tủ ổn định dòng 1Farad         85
     2 Tủ ổn định dòng 2.5 Farad         95
     3 Tủ ổn định dòng 1Farad - Màn LCD       150
     4 Bộ chia nguồn ắc quy có đồng hồ          40
     5 Bộ chia nguồn ắc quy          20
     6 Bộ chia nguồn điện vào 1 ra 4 - nhỏ          20
     7 Ác quy Kinetik 36 Ah -950 Amps       275
     8 Ác quy Kinetik 81 Ah -900 Amps       500
     9 Tấm dán cchs âm nhiệt Dynamac       275
   10 Ác quy Kinetik 128 Ah -2.600 Amps       525

Sản phẩm liên quan

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three