Sản phẩm chăm sóc xe

Sản phẩm chăm sóc xe
Dầu Mitasu Diesel CI-4 10W-40 4L Made in Japan
- Dầu sản xuất tại Nhật Bản- Thương hiệu dầu số 1 thế giới- Vượt quá yêu cầu của các nhà sản xuất xe như: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, GM, FORD, FIAT, VOLVO và nhiều hãng khác- Dầu được dùng chính cho các dòng xe đua thể thao- Dùng cho máy xăng.
0₫
Dầu Mitasu SM-5W-30 1L Made in Japan (Vàng)
- Dầu sản xuất tại Nhật Bản- Thương hiệu dầu số 1 thế giới- Vượt quá yêu cầu của các nhà sản xuất xe như: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, GM, FORD, FIAT, VOLVO và nhiều hãng khác- Dầu được dùng chính cho các dòng xe đua thể thao- Dùng cho máy xăng.
0₫
Dầu Mitasu SM-5W-30 4L Made in Japan (Vàng)
- Dầu sản xuất tại Nhật Bản- Thương hiệu dầu số 1 thế giới- Vượt quá yêu cầu của các nhà sản xuất xe như: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, GM, FORD, FIAT, VOLVO và nhiều hãng khác- Dầu được dùng chính cho các dòng xe đua thể thao- Dùng cho máy xăng.
0₫
Dầu Mitasu SN- 5W-40 4L Made in Japan (Trắng)
- Dầu sản xuất tại Nhật Bản- Thương hiệu dầu số 1 thế giới- Vượt quá yêu cầu của các nhà sản xuất xe như: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, GM, FORD, FIAT, VOLVO và nhiều hãng khác- Dầu được dùng chính cho các dòng xe đua thể thao- Dùng cho máy xăng.
0₫

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three